Mens en tijd

Beginnend historisch besef
     Kerstevocatie

     de Romeinse muur

     het Gallo-Romeins museum

     het Munthuis

     de Romeins - Middeleeuwse
     stadswandeling