Mens en natuur

De aarde als leefruimte
     planetarium te Genk

     bezoek SITA

     bezoek containerpark

     wandeling bij de wisseling der
     seizoenen