Mens en levensonderhoud

Dingen maken - Diensten aanbieden
Beroepen vereisen specifieke vaardigheden. Ze worden in onze samenleving ook zeer verschillend gewaardeerd. We laten de kinderen kennismaken met een aantal beroepen.

     
brandweer Tongeren (derde lj)
     GB Velinx
  
   bakker Bart (Blanckaert) (eerste lj)
     
gemeentehuis Praetorium
     
bejaardeninstelling Sint - Jacobus
     
bejaardeninstelling  de kleine                                  kasteeltjes
     
station Tongeren
     
politie Tongeren
     artsen: Landmeters Geert
     bank: Fortis Romeinse Kassei
   
  containerpark (derde lj)
     postkantoor
     tandarts
     AZ Vesalius
     architect Claikens die op bezoek komt
     bank