Mens en techniek

Energie
     VIIO nijverheid

     watermolen Lauw

     industrieterrein

     bezoek Technopolisch

     bezoek aan een bouwwerf

     fruitfabriek

     bezoek aan Ambiorixfabriek

     Technopolis

     Bokrijk