Mens en techniek

Instrumenten
     VIIO nijverheid

     steenfabriek

     industrieterrein

     watermolen Lauw

     waterzuiveringsstation

     bezoek Technopolisch

     bezoek aan een bouwwerf

     fruitfabriek

     Technopolis

     Bokrijk

     Jenevermuseum

     Velinx

     Praetorium

     de techniekmobiel

     bezoek Doe het zelf zaak