Mens en samenleving

Macht en Gezag
     Bezoek aan het Praetorium

     Bezoek aan het stadhuis

     Bezoek aan een rechter, advocaat,...

     Bezoek aan de (jeugd-)rechtbank

     Naar Brussel gaan met het openbaar
     vervoer: MOS-pasje, koninklijk paleis?
     Europees paralement, ...

     Bezoek procinciehuis te Hasselt