Mens en techniek

Materialen
     VIIO nijverheid

     steenfabriek

     industrieterrein

     waterzuiveringsstation

     bezoek Technopolisch

     bezoek aan een bouwwerf

     fruitfabriek

     bezoek aan Ambiorixfabriek

     Technopolis

     Bokrijk

     Jenevermuseum

     Velinx

     Praetorium

     de techniekmobiel

     bezoek Doe het zelf zaak