Mens en het muzische
De mensen zijn ook kunstzinnig bezig met de wereld. We trachten de leerlingen gevoelig te maken voor de schoonheid in hun omgeving en leren hen ervan te genieten.

Open staan voor   /   Expressie   /   Kijk op kunst