Mens en levensonderhoud
De mens draagt zorg om zijn dagelijks bestaan. Ze hebben behoeften, levensnoodzakelijke en soms ook andere. Om aan die behoeften te voldoen, verrichten ze allerlei soorten arbeid: ze maken dingen en bieden diensten aan.

- dingen maken
  diensten aanbieden

- welvaart en welzijn

- verhandelen en
  consumeren

- onderlinge
  afhankelijkheid