Mens en medemens
Op school -maar ook elders- komen kinderen elke dag in contact met andere kinderen en volwassenen, ieder met zijn specifieke eigenschappen en achtergronden. Deze ontmoetingen beinvloeden de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ze leren zichzelf kennen en vaardig omgaan met anderen.

Ik ken mezelf

 

Ik ga om met anderen