Mens en samenleving
Waar mensen samenleven ontstaan altijd groepen waar men bij wil horen: clubs, verenigingen,... In onze multiculturele samenleving zijn er diverse groepen met een verschillende levensstijl, gewoonten en normen. Er zijn ook instellingen die de kwaliteit van het samenleven bevorderen. Denk maar aan de politie, de brandweer, de parochieraad, het Rode Kruis, UNICEF, Greenpeace,... Opdat alles goed zou verlopen, is het ook nodig dat er afspraken worden gemaakt en dat de taken verdeeld worden. Sommigen hebben daarbij meer macht dan de anderen. Zij zijn de leiders van de groep. Ook in het bestuur van ons land en van de Europese Unie is er een taakverdeling.

Macht en gezag

 

Groepen

 

Regels

 

Instellingen