Mens en zingeving

Mensen geloven
     Bezoek aan de basiliek
                aan de kerststal
                aan het Mariabeeld in mei
                aan de ommegang

     Bezoek aan het begijnhof

     De Goede Herder (protestantse kerk)

     Gebedshuis van Jehova

     Bezoek aan de Sint Janskerk (vierde lj)

     de Sint Ursulakapel

     de Sint Gilliskapel

     moskee te Genk

     bezoek van een begrafenisondernemer