Mens en zingeving

Mensen geven richting aan hun leven
     Getuigenissen van bejaarden / plussers      over het leven vroeger en nu

     ouders met een andere religieuse      achtergrond komen vertellen

     het monument der gesneuvelden

     het Gallo-Romeins museum:
     religie in die tijd

     stichting Vincentius