Mens en ruimte

Mobiliteit
     verkeerspark “De Motten”

     meester op de fiets

     verkeersregels tijdens eenuitstap

      fietstochten:
          3de op PLK
          3 en 4 einde schooljaar
          5 en 6 einde schooljaar