Mens en techniek

Systemen
    bezoek aan een bakker

    steenfabriek

    industrieterrein

    waterzuiveringsstation

    bezoek Technopolisch

    bezoek aan een bouwwerf

    fruitfabriek

    watermolen de Ruttermolen

    Mensen met een handicap uitnodigen
    die speciale technieken gebruiken
    omhun comfort te verhogen