Mens en tijd

Tijdbeleving
     Kerstevocatie op school

     carnaval op school

     Sinterklaas op school

     proclamatie

     de natuur Beukenberg

     bezoek aan de klokkenmaker
     om de hoek