Mens en levensonderhoud

Welvaart en Welzijn
     Bezoek begijnhof Tongeren

     Bezoek bejaardetehuis
     St Franciscus

     Zeeklassen:
     bezoek Walraverszijde (vijfde lj)

     AZ Vesalius