Mens en ruimte
Wij leven in een bepaalde omgeving. Hoe ziet die omgeving eruit? Is dat overal hetzelfde? Waar bevinden we ons? Hoe kunnen we die ruimte in beeld brengen? Dat kan o.a. door middel van kaarten. We willen de kinderen kaartvaardig maken en hen een geografisch besef bijbrengen.

Mobiliteit

 

Ruimtebeleving

 

Ruimtelijke inrichting

 

Kaart-vaardigheid

 

Beginnend geografisch besef