Mens en techniek
Techniek is het bedenken, maken, hanteren, verbeteren van werktuigen om onze mogelijkheden te vergroten. Mensen ontwikkelen allerlei producten volgens welbepaalde technische principes met behulp van materialen, energie en instrumenten.

Technisch denkproces

 

Materialen

 

Energie

 

Instrumenten

 

Producten

 

Systemen